Milli Seferberlik Neye Yarar

Seferberlik kelime anlamı olarak; Memleketin, maddi ve manevi bütün güçlerinin (askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik güç) top yekün savaş ihtiyaçlarını karşılayacak ve savaşın devamını sağlayacak seviyeye getirilmesi; diğer bir deyimle maddi manevi bütün kuvvet ve kaynakların, savaş isteklerine göre yöneltilerek barış durumundan sefer durumuna geçirilmesidir.

Bize lazım olan Milli seferberlik: Silahlı Kuvvetler dışında kalan bütün kamu ve özel kuruluşlar ile yurttaşları kapsar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14.12.2016 Muhtarlar Buluşması’nda yurttaşlara açık çağrıda bulunup, “Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olarak, PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle, DHKP-C’siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum” demişti.

Peki bu Anayasa'nın 104. Maddesi'nde neler var?

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gerektiğinde toplantıya çağırmak,

Yasaları yayımlamak,

Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri göndermek,

Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,

Yasaların, kanun hükmündeki kararnamelerin,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli kurallarının Anayasa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

Gerekli gördüğünde Bakanlar Kurulu'na Başkanlık etmek ya da Bakanlar Kurulu'nu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil etmek,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar vermek,

Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak,

Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek,

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak.

Yani tanımlara bakılırsa son zamanlarda ülkemizde yaşanan olayların çoğu bir kısmını karşılamaktadır. Terör örgütlerinin Türkiye'mize yaptıkları, patlatılan bombaların, kolluk kuvvetlerimize yapılan saldırların ardı arkası kesilmediği için bu ülkenin başı olan Recep Tayyip Erdoğan Milli Seferberliği ilan etmiştir. İşin özünde söz konusu vatan ise gerisi teferruattır felsefesi ile seferberliğe katılanlardan birisiyim. Hiç kimse benim polisime ve askerime kurşun sıkamaz! Bu vatanın bu topraklarında ekmek yiyorsam ihanet edemem! ve ettirmeyede izin vermem..

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.